• Vertrouwenscontactpersoon

  Mijn naam is Lisette Gastel. Ik ben sinds 2020 VCP voor VTW Woerden. Voor deze functie heb ik een cursus gevolgd bij het Centrum voor Veilige sport. Je kunt bij mij terecht als je betrokken bent geweest of te maken hebt gehad met ongewenst gedrag of als dit nog steeds speelt.

  Naast de functie van VCP heb ik zitting in de commissie veilig sportklimaat van VTC Woerden.

  Wanneer kun je bij mij terecht?

  Je kunt bij mij terecht als je een ervaring hebt met ongewenst gedrag en je deze ervaring graag met iemand wilt bespreken. We spreken van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag als er sprake is van pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en jij bepaalt waar jouw grens ligt. 

  Ik luister, denk met je mee en kan je informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen. Ook kun je bij mij terecht als je vragen hebt over de manier van omgaan met elkaar binnen de vereniging. Samen met jou zoeken we binnen het sportnetwerk naar de beste route om je door te verwijzen.

  Ik behandel zelf dus geen klachten, ben geen hulpverlener en doe geen onderzoek in de vereniging bij incidenten. Doorverwijzen kan bijvoorbeeld naar een NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of -adviseur, de klacht-/tuchtcommissie van de bond, een advocaat, de politie en/of andere hulpverleners. 

  We kunnen telefonisch contact hebben of we maken een persoonlijke afspraak op een voor jou prettige locatie. Er worden geen stappen gezet zonder jouw goedkeuring.

  Hoe kun je mij bereiken?

  Ik ben bereikbaar op telefoonnummer: 06- 22454035 en op vcp@vtcwoerden.nl. Als je een bericht achter laat dan neem ik binnen 24 uur contact met je op.

   

  (Anoniem) contact met iemand buiten VTC Woerden

  Naast de Vertrouwenscontactpersoon kun je ook (anoniem) met iemand van Fier chatten. Zij zijn een landelijke organisatie en staan volledig los van de vereniging:

 • Anonimiteit

  Er komen af en toe zorgen, signalen of incidenten naar boven die op verzoek van de melder niet verder verteld mogen worden. Of waarvan we niet weten wie de melder is omdat hij/zij anoniem wil blijven. Een dergelijke melding is lastig op te volgen. We zien dit wel als een belangrijk signaal dat aangeeft hoe ons veilige sportklimaat er uitziet en het kan een indicatie zijn voor betere inzet van preventie.

  Iemand die wel in gesprek wil gaan maar anoniem wil blijven kan toch als melder worden behandeld. We hebben dan iemand aan wie we vragen kunnen stellen, of die wellicht in de toekomst wel bekend wil worden. Dit kan bijvoorbeeld via het SpeakUp systeem van de sportbond en het Centrum Veilige Sport Nederland. Op de websites van de sportbond en Centrum Veilige Sport Nederland staat de link naar dit systeem vermeld.

  Wie kan een melding doen?

  Iedereen kan een melder zijn. Sporters, ouders, omstanders, bestuursleden, trainers, coaches, begeleiders, barmedewerkers, artsen, schoonmakers etc. Iedereen die iets waarneemt of ergens wetenschap van heeft, kan dat melden. Een melder is dus niet per se ook het slachtoffer of de beschuldigde.

  • Slachtoffer 

   • Diegene die zich aangetast voelt in de eigenwaarde. Dit is of kan subjectief zijn.

  • Beschuldigde

   • Diegene die door een melder aangewezen wordt als veroorzaker van grensoverschrijdend gedrag. Omdat een beschuldiging niet meteen een veroordeling is, spreken we pas over een dader of pleger als er een straf- of tuchtrechtelijke veroordeling heeft plaatsgevonden. Meer informatie voor beschuldigden vind je hier.

  • Betrokkenen

   • In een incident kunnen er meerdere mensen betrokken zijn. Niet alleen meerdere slachtoffers of meerdere beschuldigden, maar ook meerdere toeschouwers of getuigen.

  Waar kun je nog meer terecht?

  Waar kun je terecht met je melding? Hier zijn verschillende plekken of instanties voor:

  • Binnen de sportvereniging?

   • Er kan een vertrouwelijk gesprek plaatsvinden bij een vertrouwenscontactpersoon (Lisette Gastel vcp@vtcwoerden.nl of 06-22454035) of een bestuurslid. Bij de vertrouwenscontactpersoon van de vereniging zelf kan echter geen melding worden gedaan, wel kan er een signaal worden afgegeven bij deze persoon. De vertrouwenscontactpersoon van de vereniging rapporteert aan het bestuurslid. In deze rapportage worden geen namen van betrokkenen genoemd. De daadwerkelijke melding wordt gedaan door de melder zelf bij het bestuurslid.

  • Binnen de Nevobo?

   • Binnen de Nevobo is Janine Pleizier de Vertrouwenscontactpersoon. Zij is te bereiken per mail of telefonisch via 06  4631 7335.  Vanuit de bevoegdheid vertrouwenswerk kan bij haar namens de bestuurder of directie van de bond direct een melding gedaan worden.

  • Binnen de sport in het algemeen?

   • Voor de koepelorganisatie NOC*NSF is het vertrouwelijk gesprek en het melden belegd bij het Centrum Veilige Sport Nederland. Hier zijn meerdere medewerkers en vertrouwenspersonen bereikbaar voor gesprekken, advies en meldingen. Bij het Centrum kan ook gemeld worden als de vereniging of eigen sportbond niet comfortabel voelt als meldpunt.

  • Buiten de sport?

   • Melden buiten de sport kan bij de politie en het Openbaar Ministerie. Daarnaast kunnen verschillende hulpverleners vertrouwelijk benaderd worden, zoals het Centrum Seksueel Geweld, de huisarts, de GGD, Slachtofferhulp Nederland, Veilig Thuis en Fier. Vanuit NOC*NSF zijn er met deze partijen afspraken gemaakt en is er jaarlijks overleg.

  Meer informatie?

  Voor meer informatie kun je kijken op de site van Centrum Veilige Sport Nederlad